­č笭čç║­čçĚ­čç┤Comisia European─â a ini┼úiat procedura de infringement ├«mpotriva Rom├óniei!

Comisia European─â a ini┼úiat procedura de infringement ├«mpotriva Rom├óniei din cauza netranspunerii ├«n legisla┼úia na┼úional─â a celor dou─â directive aferente Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar, respectiv Directiva de siguran┼ú─â ┼či Directiva de interoperabilitate.Potrivit unei inform─âri a Ministerului Transporturilor (MT), transmis─â la solicitarea AGERPRES, autorit─â┼úile rom├óne au primit din partea Executivului comunitar o scrisoare de somare ├«n acest sens, care reprezint─â prima etap─â a procedurii de ├«nc─âlcare a dreptului comunitar.

„├Än data de 23.07.2019, Comisia European─â, prin Secretariatul General, a comunicat autorit─â┼úilor rom├óne Scrisoarea de Somare ├«n Cauza 2019/0239 – av├ónd ca obiect necomunicarea m─âsurilor de transpunere ├«n legisla┼úia na┼úional─â a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind siguran┼úa feroviar─â ┼či ├«n Cauza 2019/0238 – av├ónd ca obiect necomunicarea m─âsurilor de transpunere ├«n legisla┼úia na┼úional─â a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar ├«n Uniunea European─â. Ministerul Transporturilor a solicitat Comisiei Europene, prin Ministerul Afacerilor Externe, prelungirea termenului de r─âspuns (p├ón─â la data de 23.11.2019) la Scrisoarea de Somare men┼úionat─â mai sus, astfel ├«nc├ót, p├ón─â la primirea unui r─âspuns din partea CE (referitor la solicitarea de prelungire a termenului de r─âspuns), Ministerul Transporturilor va depune toate diligen┼úele, conform domeniului s─âu de activitate, pentru a aduce la ├«ndeplinire transpunerea Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar ├«n Uniunea European─â ┼či a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind siguran┼úa feroviar─â, ├«n vederea solu┼úion─ârii c├ót mai urgente a acestor cauze”, spun reprezentan┼úii Ministerului Transportului, ├«ntr-un r─âspuns transmis la solicitarea AGERPRES.

Rom├ónia, ├«n calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuia s─â asigure transpunerea ├«n legisla┼úia na┼úional─â a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguran┼úa feroviar─â (reformare), ├«n cadrul Pachetului 4 Feroviar – Pilonul Tehnic, ┼či s─â comunice Comisiei Europene textele respectivelor prevederi na┼úionale p├ón─â la data de 16 iunie 2019, conform prevederilor art. 33 alin. (1) din directiv─â, inclusiv a actelor subsecvente (├«n special ordine ale ministrului transporturilor), se arat─â ├«n expunerea de motive care ├«nso┼úe┼čte proiectul de Lege privind siguran┼úa feroviar. ├Än caz contrar, Comisia European─â poate declan┼ča procedurile de infringement.

Potrivit speciali┼čtilor ├«n domeniu, aproximativ dou─â treimi din statele membre UE au ales s─â am├óne cu un an trecerea la Pachetul 4 Feroviar, acest lucru fiind permis de legisla┼úia european─â. P├ón─â la finalul anului 2018, Rom├ónia putea ┼či ea solicita motivat am├ónarea.

├Än r─âspunsul transmis AGERPRES, Ministerul Transporturilor d─â asigur─âri c─â autorit─â┼úile de resort depun toate diligen┼úele necesare ca directivele s─â fie transpuse c├ót mai urgent ├«n legisla┼úia na┼úional─â ┼či precizeaz─â c─â a solicitat prelungirea termenului de transpunere a prevederilor Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar p├ón─â la 23 noiembrie 2019.

Reprezentan┼úii MT precizeaz─â c─â aceast─â ├«nt├órziere ├«n transpunere a fost cauzat─â de mai mul┼úi factori, cum ar fi faptul c─â aceste directive acoper─â un spectru larg de activit─â┼úi din domeniul feroviar aflate ├«n atribu┼úia mai multor institu┼úii na┼úionale (CFR SA, Autoritatea Feroviar─â Rom├ón─â – AFER) ┼či ca urmare a modific─ârilor survenite la nivelul componen┼úei Guvernului ┼či a Ministerului Transporturilor procedurile de avizare a proiectelor care transpun directivele au fost reluate.

Astfel, sus┼úin reprezenta┼úii MT, la nivelul institu┼úiei au fost depuse toate diligen┼úele ├«n vederea transpunerii ├«n termen a celor dou─â directive din Pilonul Tehnic al Pachetului 4 Feroviar. Procesul de transpunere a fost unul elaborios, care a implicat mai mul┼úi actori de pe pia┼úa feroviar─â din Rom├ónia, astfel ├«nc├ót, ├«n prezent, proiectele de acte normative care transpun cele dou─â directive ale Pachetului 4 Feroviar – Pilonul Tehnic au fost elaborate ┼či promovate, afl├óndu-se ├«n prezent pe circuitul de avizare interinstitu┼úional─â.

„La nivelul Ministerului Transporturilor s-a decis ca proiectul de act normativ care transpune Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguran┼úa feroviar─â s─â fie elaborat─â la nivel de ordonan┼ú─â a guvernului deoarece prevederile din proiectul de act normativ nu fac parte din domeniul legilor constitu┼úionale, nu afecteaz─â regimul institu┼úiilor fundamentale ale statului, drepturile, libert─â┼úile ┼či ├«ndatoririle prev─âzute de Constitu┼úie, drepturile electorale ┼či nu vizeaz─â m─âsuri de trecere silit─â a unor bunuri ├«n proprietate public─â, conform art. 115, alin. (6) din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â. De asemenea, s-a decis promovarea transpunerii Directivei sub forma unei ordonan┼úe, deoarece termenul de avizare este mult redus fa┼ú─â de un proiect de Lege, autorit─â┼úile rom├óne depun├ónd toate eforturile de a nu ├«nc─âlca obliga┼úiile ce decurg din Tratatul de Func┼úionare a Uniunii Europene (TFUE)”, spune sursa citat─â, ├«ntrebat─â de ce s-a ales ca directiva de siguran┼ú─â s─â fie transpus─â ├«n Rom├ónia printr-o ordonan┼ú─â ┼či nu printr-o lege, av├ónd ├«n vedere faptul c─â ordonan┼úa are un alt regim ca act normativ, fiind inferioar─â legii organice, ├«n timp ce vechea directiv─â de siguran┼ú─â (Directiva 2004/49) a fost transpus─â ├«n anul 2006 cu ajutorul unei legi, respectiv Legea nr. 55/2006.

├Än contextul ├«n care prevederile celor dou─â directive ale Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar nu au fost transpuse ├«nc─â ├«n legisla┼úia na┼úional─â, MT precizeaz─â c─â eventualele solicit─âri ale operatorilor economici pentru ob┼úinerea certificatului unic de siguran┼ú─â, de autorizare sau introducere pe pia┼ú─â a vehiculelor feroviare ├«n baza celor dou─â directive din Pachetul IV Feroviar – Pilonul Tehnic vor fi tratate ├«n baza cadrului legislativ actual – ├«n vigoare la aceast─â dat─â (Legea nr. 55/2006, HG nr. 877/2010, OMT nr. 535/2007 – cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, OMT nr. 648/2015 etc.), cu men┼úionarea faptului c─â majoritatea documentelor specifice eliberate de AFER p├ón─â la aceast─â dat─â sunt ├«nc─â ├«n termen de valabilitate (dac─â vor fi solicit─âri ├«n acest sens p├ón─â la transpunerea celor dou─â directive). ├Äns─â, din informa┼úiile transmise de Autoritatea Feroviar─â Rom├ón─â (AFER), p├ón─â la aceast─â dat─â nu au fost solicit─âri ale operatorilor economici pentru ob┼úinerea acestui certificat unic.

├Än anul 2017, a fost aprobat un ordin de ministru al transporturilor, respectiv OMT nr. 1251/2017, nepublicat ├«n Monitorul Oficial, prin care a fost desemnat un grup de lucru ├«n vederea elabor─ârii celor dou─â proiecte de acte normative de transpunere a directivelor de interoperabilitate ┼či de siguran┼ú─â. ├Äntreba┼úi dac─â recenta ├«nt├órziere a aprob─ârii respectivelor acte normative ar putea avea ca ┼či cauze posibile deficien┼úe ├«n activitatea acelui grup de lucru, reprezentan┼úii ministerului au r─âspuns: „├Än scopul transpunerii integrale a Directivelor din Pachetul 4 Feroviar – Pilonul Tehnic, Ministerul Transporturilor a ├«ntreprins demersurile necesare ├«n vederea elabor─ârii actelor normative de transpunere ├«n a doua jum─âtate a anului 2017 sub forma unui proiect de lege (Directiva privind siguran┼úa feroviar─â) ┼či a unei hot─âr├óri de Guvern (Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar)”.

Astfel, ├«n perioada septembrie 2018 – ianuarie 2019, proiectele de acte normative au fost avizate, dup─â cum urmeaz─â: proiectul de lege – Ministerul Muncii ┼či Justi┼úiei Sociale – aviz favorabil; Ministerul Afacerilor Externe ┼či Ministerul Justi┼úiei au comunicat Ministerului Transporturilor propunerile ┼či observa┼úiile pe marginea proiectului de act normativ, pe care MT le-a analizat ┼či le-a acceptat pe cele pe care le-a considerat oportune,iar ├«n ceea ce prive┼čte proiectul de HG – Ministerul Finan┼úelor Publice ┼či-a declinat calitatea de avizator; Ministerul Economiei nu a avizat proiectul de act normativ; Ministerul Afacerilor Externe ┼či Ministerul Justi┼úiei au comunicat Ministerului Transporturilor propunerile ┼či observa┼úiile pe marginea proiectului de act normativ, pe care de asemenea MT le-a analizat ┼či le-a acceptat pe cele pe care le-a considerat oportune.

„├Än cursul lunii ianuarie 2019, ca urmare a modific─ârilor survenite la nivelul componen┼úei Guvernului ┼či a Ministerului Transporturilor, procedurile de avizare a proiectelor care transpun cele dou─â directive, au fost reluate, acestea fiind, la ora actual─â, pe circuitul de avizare interinstitu┼úional─â. Ministerul Transporturilor a depus ┼či depune toate diligen┼úele necesare ├«n vederea transpunerii directivelor ├«n legisla┼úia na┼úional─â, fiind o prioritate ├«n activitatea ministerului, fiind tratate cu maxim─â responsabilitate; drept urmare, proiectul de lege care transpune directiva privind siguran┼úa feroviar─â fiind transformat ├«n proiect de OG, care a fost inclus ┼či ├«n Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe, punctul IX – Transporturi, subpunctul 4 – reglement─âri privind siguran┼úa feroviar─â”, se arat─â ├«n r─âspuns.

Cu toate acestea, Ministerul Transporturilor nu consideră că situaţia generată de întârzierea transpunerii în România a celor două directive ar putea fi identificată la nivel european ca o barieră legislativă în calea interoperabilităţii feroviare pentru operatorii de transport din afara ţării.

„Av├ónd ├«n vedere faptul c─â p├ón─â la aceast─â dat─â, din informa┼úiile oferite de AFER, aceasta nu a avut solicit─âri privind emiterea de documente specifice conform Pachetului IV Feroviar – Pilonul Tehnic, ├«nt├órzierea transpunerii celor dou─â directive nu poate fi identificat─â la nivel european ca o barier─â ├«n calea interoperabilit─â┼úii feroviare pentru operatorii de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene”, precizeaz─â MT.

Într-o analiză publicată anul trecut de AGERPRES, experţi în domeniul siguranţei feroviare apreciau că sistemul de transport feroviar din România se află în faţa unor provocări fără precedent, în contextul aplicării de la mijlocul lunii iunie 2019 a celui de-al Patrulea Pachet Feroviar, pe care, dacă nu va fi capabil să le gestioneze eficient în următorii ani, există riscul unei posibile pierderi masive a luptei concurenţiale la nivel european, întrucât va fi aproape imposibil să concureze în noile condiţii cu jucători actuali sau viitori noi pe piaţă, foarte puternici din punct de vedere economic.

Sorin C─ât─âlin Hanci, expert ├«n siguran┼úa feroviar─â la Unitatea de Siguran┼ú─â din cadrul Agen┼úiei Uniunii Europene pentru C─âile Ferate, preciza atunci c─â prevederile Pachetului IV Feroviar, ├«n special cele ale Pilonului Tehnic, vor afecta semnificativ activitatea tuturor operatorilor de transport din Rom├ónia, at├ót de stat, c├ót ┼či priva┼úi, dar ┼či pe cea administratorului de infrastructur─â feroviar─â. Principalul scop al Pachetului respectiv este crearea unui spa┼úiu feroviar unic european, ceea ce presupune o reform─â a sectorului feroviar din Uniunea European─â prin ├«ncurajarea concuren┼úei ┼či a inov─ârii ├«n zona pie┼úelor interne ale transportului feroviar de c─âl─âtori. Rezultatul final al acestui demers ├«l reprezint─â atingerea unor niveluri mai mari de siguran┼ú─â pentru transportul feroviar ├«n scopul cre┼čterii nivelului de competitivitate modal─â, explica Sorin C─ât─âlin Hanci.

Rom├ónia, prin AFER, ┼či Fran┼úa ┼či Grecia, prin autorit─â┼úile na┼úionale de siguran┼ú─â, au semnat pe 11 iunie 2019, la Bucure┼čti, acorduri de cooperare cu Agen┼úia Uniunii Europene pentru C─âile Ferate (ERA), conform Directivei privind siguran┼úa feroviar─â ┼či a Regulamentului cu privire la ERA, dou─â dintre ini┼úiativele legislative din cadrul Pilonului tehnic al Pachetului 4 Feroviar.

Agen┼úia Uniunii Europene pentru C─âile Ferate (ERA sau EUAR) este o institu┼úie european─â aflat─â ├«n subordinea Comisiei Europene, al c─ârei principal scop este acela de a promova crearea unui spa┼úiu feroviar european f─âr─â frontiere ┼či de a contribui la revitalizarea sectorului feroviar din Europa, prin consolidarea avantajelor esen┼úiale ├«n ceea ce prive┼čte siguran┼úa pe care o prezint─â acest sistem de transport. ERA are atribu┼úii ┼či responsabilit─â┼úi ├«n principal ├«n domeniul siguran┼úei feroviare, al interoperabilit─â┼úii, precum ┼či al punerii ├«n aplicare a legisla┼úiei Uniunii Europene care vizeaz─â ├«mbun─ât─â┼úirea pozi┼úiei competitive a sectorului feroviar.

Rolul acestei instituţii se va consolida semnificativ prin noile atribuţii conferite prin prevederile Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar.

Sursa Agerpres

Las─â un r─âspuns

Completeaz─â mai jos detaliile tale sau d─â clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul t─âu WordPress.com. Dezautentificare /  Schimb─â )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul t─âu Google. Dezautentificare /  Schimb─â )

Poz─â Twitter

Comentezi folosind contul t─âu Twitter. Dezautentificare /  Schimb─â )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul t─âu Facebook. Dezautentificare /  Schimb─â )

Conectare la %s